فهرست
نظر سنجی
عملکرد این سایت؟

لیست قیمت فروشگاه اتحادیه سراسری صنایع دستی کشور

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

مرتب کردن بر اساس :
نام کالا( صعودی | نزولی), قیمت ( صعودی | نزولی)آبگینه
آئینه‌کاری
تراش شیشه
بستنی خوری صوفیاموجود نیستريال 347,200
بطری تراش خورشیدیموجود در انبارريال 390,400
تنگ 3 طرق شماره 2موجود در انبارريال 627,200
تنگ 3 طرق شماره 2(A) موجود در انبارريال 672,000
تنگ 3 طرق شماره 2(E) موجود نیستريال 672,000
تنگ زرهي قرمز(G1)(G2) موجود نیستريال 268,800
سس خوري کلاغي گل - 012/1موجود نیستريال 72,000
فنجان و نعلبکی پالاسموجود نیستريال 432,000
لاله جاسنگي بزرگ لب عسليموجود نیستريال 2,016,000
لاله فانوسي فيروزه اي عکسموجود نیستريال 1,480,000
نوروزي بزرگ جاسنگي طرح چکموجود نیستريال 3,536,000
چراغ نفتي کوچک قرمز عباسيموجود نیستريال 156,800
شیشه حرارت مستقیم
شیشه‌گری فوتی
آبگينه چند رنگ فويل دار موجود نیستريال 123,200
تنگ بدون کبه دار (دوغ خوري)موجود نیستريال 86,400
تنگ کبه دار(دوغ خوري)موجود در انبارريال 99,200
روميزي لب پاکتي بزرگموجود نیستريال 172,800
صراحي آبگزموجود در انبارريال 110,400
گلدان دميده در مفتول مسي زرشکيموجود در انبارريال 296,000
گلدان لب پاکتي نقاشي کوچکموجود نیستريال 160,000
گلدان لب چين دهان گشادموجود در انبارريال 110,400
گلدان لب چين راه راه بزرگ(وحشي)موجود نیستريال 147,200
گلدان لب چين راه راه کوچکموجود نیستريال 110,400
گلدان لب چين نقاشي شده ويتراي يزرگموجود نیستريال 172,800
گلدان متوسط سه پوستموجود در انبارريال 168,000
گلدان نيمه سالني تک رنگ مشکي موجود نیستريال 296,000
گلدان نيمه سالني زرد مات کارشده سه پوستموجود در انبارريال 393,600
نقاشی روی شیشه
آويز عدسي 25 موجود نیستريال 504,000
آويز عدسي 35 سه زنجير موجود نیستريال 864,000
آويز غنچه 25 موجود نیستريال 816,000
آويز غنچه 35 موجود نیستريال 936,000
آويز لب چين 35(متوسط) موجود نیستريال 816,000
آويز گوي 25(جديد)موجود نیستريال 588,000
آويز گوي 35 موجود نیستريال 696,000
تنگ 3 طرق شماره 2(B) موجود نیستريال 640,000
سس خوري متوسطموجود نیستريال 120,000
لاله برگي( برقي) موجود در انبارريال 216,000
لاله دو گل موجود نیستريال 216,000
لاله نوروزي متوسط موجود در انبارريال 912,000
لنتري آويز 25 موجود در انبارريال 1,080,000
لنتري روميزي 20 سانتي موجود نیستريال 936,000
لنتري روميزي 25 سانتي موجود در انبارريال 1,080,000
لوستر 12 شاخه گردون لاله لب کنگره موجود در انبارريال 2,880,000
لوستر 3 شاخه عدسي 15 موجود نیستريال 720,000
لوستر 4 شاخه عدسي 15 موجود نیستريال 960,000
لوستر 5 شاخه لاله تپل لب کنگره موجود در انبارريال 1,560,000
لوستر 5 شاخه گوي 10 سانتي موجود نیستريال 840,000
گلدان استوانه آبگز طرح خط با گلهاي نقرهموجود در انبارريال 3,600,000
گلدان استوانه بزرگ موجود نیستريال 240,000
گلدان استوانه دستساز با طرح و ان يکاد...موجود در انبارريال 2,880,000
گلدان استوانه دستساز کوچک با طرح بسم الله موجود در انبارريال 1,920,000
گلدان استوانه مشکيموجود در انبارريال 408,000
گلدان استوانه مشکي مات طرح ابريشمموجود در انبارريال 1,080,000
گلدان توپي دستساز با طرح گل سرخ با برگهاي نارنجيموجود نیستريال 960,000
گلدان خمره اي بزرگموجود نیستريال 240,000
گلدان سالني رنگيموجود در انبارريال 504,000
گلدان نيمه سالني موجود در انبارريال 408,000
همجوشی شیشه
آويز مربع رنگي سنگ چين موجود نیستريال 58,400
سه لوزي سنگ چين موجود نیستريال 94,080
ظرف بزرگ فيوز گلاس با خطوط سياه و سفيدموجود در انبارريال 352,000
و ان يکاد شيشه ايموجود در انبارريال 15,680
چشم قطور بزرگموجود در انبارريال 85,120
چشم قطور کوچکموجود در انبارريال 36,000
کراواتي سنگ چين موجود در انبارريال 80,800
گرد سنگ چين 9 سانتي موجود در انبارريال 35,840
گل بری
تابلو اشياء قديمي 55*100 موجود در انبارريال 7,280,000
تلمبه آب 25*45 موجود نیستريال 5,200,000
جاکليدي طرح خانه شمالي موجود نیستريال 268,800
خانه خاله سارا 43*57 موجود نیستريال 1,360,000
خانه قديمي کدخدا 35*50 موجود نیستريال 1,792,000
در دولابچه 50*60 موجود نیستريال 2,496,000
درب قديمي 50*50 موجود در انبارريال 896,000
درب قديمي کپاز 47*50 موجود در انبارريال 20,160,000
صندوقچه قاجار 30*45 موجود در انبارريال 6,240,000
فانوس بزرگ 30*100 موجود نیستريال 672,000
فانوس ديواري 19*56 موجود در انبارريال 560,000
فانوس قديمي 22*35 موجود در انبارريال 1,792,000
نانوايي تافتون 47*40 موجود در انبارريال 3,360,000
نماي درب قديمي 70*90 موجود نیستريال 448,000
چرخ طحافي 30*40*50 موجود نیستريال 2,240,000
کوزه 50*35 موجود در انبارريال 1,568,000
کوزه سفالي 20*30 موجود در انبارريال 2,496,000
گچ بری سنتی
تابلوي درخت انگورموجود در انبارريال 18,720,000
آیینهموجود نیستريال 1,275,000
لاله عباسیموجود نیستريال 4,200,000
بافته‌های داری و زیراندازها
تابلو فرش ابریشم
تابلو تمام ابریشم(سوره حمد)موجود نیستريال 33,500,000
تابلو تمام ابریشم(سوره وان یکاد)موجود در انبارريال 49,700,000
تابلو تمام ابریشم(سوره وان یکاد)موجود در انبارريال 53,500,000
تابلو کرک و ابریشم (ابشار)موجود در انبارريال 14,000,000
تابلو کرک و ابریشم (منظره)موجود در انبارريال 12,650,000
تابلو کرک و ابریشم (وان یکاد)موجود در انبارريال 19,500,000
تابلو کرک و ابریشم (گلدان گل)موجود در انبارريال 12,650,000
تابلو کرک و ابریشم (گلدان گل)موجود نیستريال 14,000,000
تابلو کرک و ابریشم (گلدان گل)موجود در انبارريال 9,200,000
تابلو کرک و ابریشم(منظره کلبه)موجود در انبارريال 11,000,000
تابلو فرش کرک
تابلو کرک (دختر و سماور)موجود در انبارريال 12,240,000
تابلو کرک (گربه و اردک)موجود نیستريال 6,120,000
تابلو(سوره وان یکاد)موجود نیستريال 5,000,000
سفره کردی
سوزنی
شیریکیپیچ
فرش ابریشم
مصنوعات گلیمی - تکمیلی
مفرش
نمدمالی / نمد
نمکدان بافی
ورنی
کرک و ابریشم
گبه
گل برجسته
گلیم دورو
گلیم شیر یکیپیچ
رودوزیهای سنتی
آیینه‌دوزی
خوس‌دوزی
رشتی دوزی
سرمه دوزی
دوریش‌دوزی
سوزن‌دوزی بلوچ
قلاب‌دوزی رشت
ژور‌دوزی
قیطان‌دوزی
مغزیدوزی
یراق‌دوزی
3 تيکه آبي طلايي(نارنجي)يراق دوزيموجود نیستريال 1,690,000
سجاده نماز زنبق نخي زرشکي ترمه دوبلموجود نیستريال 1,560,000
مرواریددوزی
نقده‌دوزی
پته‌دوزی (سلسله دوزی)
چهل‌تکه‌دوزی
گلابتون‌دوزی (بادله‌دوزی)
جاجیم طرح جدیدموجود در انبارريال 140,000
جاجیم طرح سنتیموجود در انبارريال 140,000
دستمال سفرهموجود نیستريال 56,000
روتختی 40 تکهموجود در انبارريال 6,580,000
رومیزی 4 نفرهموجود در انبارريال 560,000
نوارهاي رنگيموجود در انبارريال 35,000
سایر رشته‌های صنایع دستی
جاجیم‌بافی
رشتی‌دوزی
نقاشی رنگ و روغن
نقاشی روی کاشی
سایر کالاها
کتاب
نقاشی با مدادرنگی
نقاشی رنگ و روغن
سفال،سرامیک و کاشی
خرمهره سازی
سفال نقش برجسته
سفال و سرامیک
آجیل خوری سرامیکیموجود نیستريال 268,800
آویز سرامیکیموجود در انبارريال 40,000
آویز سرامیکیموجود نیستريال 40,000
ادویه دان سرامیکیموجود نیستريال 352,000
بته جقه سرامیکیموجود نیستريال 112,000
بشقاب دالبری سرامیکیموجود نیستريال 1,520,000
بشقاب سرامیکیموجود نیستريال 48,000
بشقاب سرامیکیموجود نیستريال 294,400
بشقاب سرامیکیموجود نیستريال 100,800
بشقاب سرامیکیموجود نیستريال 1,120,000
بشقاب سرامیکیموجود نیستريال 51,200
بشقاب سرامیکیموجود نیستريال 640,000
بشقاب سرامیکیموجود نیستريال 704,000
بشقاب سفالیموجود در انبارريال 80,000
بلونیموجود نیستريال 880,000
تنگ تزیینی سرامیکیموجود نیستريال 192,000
جاشکری سرامیکیموجود نیستريال 83,200
جاقندی سرامیکیموجود نیستريال 124,800
جام سرامیکیموجود نیستريال 147,200
جام کوچک سرامیکیموجود در انبارريال 48,000
حجم مشبک سفالیموجود در انبارريال 80,000
خمره سفالیموجود در انبارريال 1,840,000
خورشید سرخپوستیموجود در انبارريال 104,000
دیوارکوب تزیینی سرامیکیموجود در انبارريال 102,400
سرویس سر سفره سرامیکیموجود نیستريال 256,000
سرویس چای و قند و شکرموجود نیستريال 201,600
سرویس چای، قند ، شکر سرامیکیموجود نیستريال 224,000
سس خوری سرامیکیموجود نیستريال 59,200
سوس خوری سرامیکیموجود نیستريال 35,200
شکر ریز سرامیکیموجود نیستريال 35,200
صراحی سرامیکیموجود نیستريال 160,000
ظرف آبلیمو سرامیکیموجود نیستريال 75,200
ظرف دردار سفالیموجود در انبارريال 56,000
ظرف دردار سفالیموجود در انبارريال 128,000
ظرف سس سرامیکیموجود نیستريال 46,400
ظرف سه پایهموجود در انبارريال 336,000
ظرف شکلات خوری سرامیکیموجود نیستريال 80,000
ظرف ماهی سرامیکیموجود نیستريال 60,800
ظرف چای سرامیکیموجود نیستريال 107,200
فنجان سرامیکیموجود نیستريال 147,200
فنجان سرامیکیموجود نیستريال 19,200
فنجان و نعلبکیموجود نیستريال 51,200
فنجان و نعلبکی سرامیکیموجود نیستريال 52,800
قندان سرامیکموجود نیستريال 44,800
قندان سرامیکیموجود نیستريال 88,000
قندان سرامیکیموجود نیستريال 52,800
قندان سفالیموجود نیستريال 24,000
قندان مشبک سفالیموجود در انبارريال 56,000
قوریموجود نیستريال 144,000
قوری سرامیکیموجود نیستريال 112,000
قوری بزرگ سرامیکیموجود نیستريال 168,000
قوری سرامیکیموجود نیستريال 131,200
قوری سرامیکیموجود نیستريال 134,400
قوری سرامیکیموجود نیستريال 179,200
لانه کبوتر دسته دار سفالیموجود نیستريال 560,000
لیوان سرامیکیموجود نیستريال 44,800
لیوان سرامیکیموجود نیستريال 44,800
لیوان سرامیکیموجود در انبارريال 107,200
میوه خوری سرامیکیموجود در انبارريال 104,000
میوه خوری صدف سرامیکیموجود نیستريال 38,400
میوه خوری ماهی سرامیکیموجود نیستريال 172,800
میوه خوری پایه دار سرامیکیموجود نیستريال 123,200
نعلبکی تزیینی سرامیکیموجود در انبارريال 136,000
نمکدان سرامیکیموجود نیستريال 29,600
نمکدان سرامیکیموجود نیستريال 29,600
وارمر قوریموجود نیستريال 99,200
پارچ سرامیکیموجود در انبارريال 192,000
پارچ سرامیکیموجود نیستريال 144,000
پارچ سرامیکیموجود نیستريال 120,000
پارچ سرامیکیموجود نیستريال 156,800
پارچ سرامیکیموجود نیستريال 112,000
پیاله سرامیکیموجود نیستريال 38,400
پیش دستی سرامیکیموجود نیستريال 48,000
پیش دستی سرامیکیموجود در انبارريال 38,400
پیش دستی سرامیکیموجود در انبارريال 67,200
کاسه بزرگ سرامیکیموجود نیستريال 62,400
کاسه متوسط سرامیکموجود در انبارريال 59,200
کاسه کوچک سرامیکیموجود نیستريال 121,600
کاسه کوچک سرامیکیموجود در انبارريال 41,600
کره خوری سرامیکیموجود نیستريال 140,800
کوزه سفالیموجود در انبارريال 80,000
کوزه سفالیموجود در انبارريال 80,000
کوزه مشبک سفالیموجود نیستريال 256,000
گلاب پاش سرامیکیموجود در انبارريال 268,800
گلدان آبی سفید سرامیکیموجود در انبارريال 320,000
گلدان سرامیکیموجود در انبارريال 268,800
گلدان سرامیکیموجود در انبارريال 448,000
گلدان سرامیکیموجود در انبارريال 448,000
گلدان سرامیکیموجود در انبارريال 160,000
گلدان سرامیکیموجود نیستريال 160,000
گلدان سرامیکیموجود در انبارريال 120,000
گلدان سفالیموجود در انبارريال 128,000
گلدان سفالیموجود در انبارريال 56,000
گلدان مشبک سفالیموجود در انبارريال 64,000
گلدان مشبک سفالیموجود در انبارريال 800,000
گلدان مشبک سفالیموجود در انبارريال 800,000
گلدان مشبک سفالیموجود در انبارريال 256,000
گلدان پایه دار سرامیکیموجود نیستريال 192,000
نقاشی روی سفال
جا شمعی سرامبکیموجود نیستريال 88,000
جا مدادی سرامیکیموجود نیستريال 96,000
جاقلمی سرامیکیموجود در انبارريال 153,600
جاقلمی سرامیکیموجود در انبارريال 144,000
دیوارکوب سرامیکیموجود نیستريال 192,000
قلمدان مکعب سرامیکیموجود در انبارريال 144,000
قمقمه استوانه ای سرامیکیموجود در انبارريال 240,000
قمقمه سرامیکیموجود در انبارريال 176,000
کاشیموجود در انبارريال 264,000
کاشیموجود نیستريال 264,000
کوزه تزیینی سرامیکیموجود در انبارريال 48,000
گلدان تک شاخه سرامیکموجود نیستريال 128,000
گلدان تک شاخه کوچک سرامیکیموجود نیستريال 102,400
گلدان سرامیکیموجود نیستريال 176,000
گلدان سرامیکیموجود نیستريال 176,000
گلدان کوچک سرامیکیموجود نیستريال 88,000
گلدان کوچک سرامیکیموجود نیستريال 80,000
کاشی هفت رنگ
کاشی هفت رنگ سرامیکیموجود نیستريال 224,000
کاشی هفت رنگ سرامیکیموجود نیستريال 448,000
صنایع دستی دریایی
صنایع دستی دریایی
تابلوی معرق چوب و صدفموجود نیستريال 8,820,000
صنایع دستی سنگی
تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی
حجم‌های سنگی
حکاکی روی سنگ
آسياب بزرگموجود نیستريال 280,000
آسياب کوچکموجود نیستريال 84,000
بشقاب پولکيموجود نیستريال 25,500
تابلو روميزي کوچکموجود در انبارريال 70,000
جاشمعي روميزي موجود در انبارريال 63,000
جاقلمي بي درب موجود نیستريال 70,000
جاقلمي درب دار موجود نیستريال 77,000
جاقلمي روميزي موجود نیستريال 56,000
ديزي 4 نفره متوسط موجود نیستريال 210,000
ديزي 8 نفره بزرگموجود نیستريال 294,000
ديزي تزئيني موجود نیستريال 112,000
ديزي کوچکموجود در انبارريال 280,000
زير سيگاري فرري مربع موجود نیستريال 42,000
سرمه دان ايستاده موجود نیستريال 35,000
سيني خطيموجود نیستريال 70,000
سيني و منقل بزرگموجود نیستريال 154,000
سيني و منقل متوسط موجود نیستريال 120,000
سيني و منقل کوچکموجود نیستريال 105,000
شمعدان 3 شاخهموجود نیستريال 77,000
شکلات خوري متوسط پايه دار موجود نیستريال 280,000
صفحه شطرنج کوچکموجود در انبارريال 362,600
صندوقچه ساده بزرگموجود نیستريال 180,320
صندوقچه متوسطموجود نیستريال 137,200
قندان 6 ضلعي موجود نیستريال 137,200
قندان ستاره ايموجود نیستريال 82,320
قوري قلم کاريموجود نیستريال 109,760
ليوان بزرگموجود نیستريال 192,080
منقل کوچک 6 پرموجود نیستريال 192,080
هاون تراش کوچکموجود نیستريال 54,880
گلدان خطي متوسط موجود نیستريال 274,400
گلدان 4 ترک متوسط موجود نیستريال 123,480
گلدان 6 ضلعي بزرگموجود نیستريال 301,840
گلدان 6 ضلعي کوچکموجود در انبارريال 192,080
گلدان 6 پرموجود نیستريال 68,600
گلدان خطي کوچکموجود نیستريال 164,640
فیروزه کوبی
تابلو حدیث سلسله الذهبموجود نیستريال 77,000,000
تابلو حدیث سلسله الذهبموجود در انبارريال 63,000,000
تابلو حدیث سلسله الذهبموجود نیستريال 49,000,000
تابلو حدیث سلسله الذهبموجود نیستريال 49,000,000
تابلو آیت الکرسیموجود نیستريال 210,000,000
تابلو الحمد للهموجود نیستريال 56,000,000
تابلو اللهموجود در انبارريال 28,000,000
تابلو الله العلی العظیمموجود در انبارريال 91,000,000
تابلو امر به معروف و نهی از منکرموجود در انبارريال 77,000,000
تابلو ان یکاد بزرگموجود در انبارريال 280,000,000
تابلو ان یکاد متوسطموجود نیستريال 56,000,000
تابلو بسم الله به خط نستعلیقموجود در انبارريال 49,000,000
تابلو بسم الله به خط کوفیموجود در انبارريال 89,600,000
تابلو بلغ العلیموجود در انبارريال 63,000,000
تابلو بنمای رخموجود در انبارريال 53,200,000
تابلو بوی جوی مولیانموجود نیستريال 49,000,000
تابلو تکریمموجود در انبارريال 56,000,000
تابلو جهان گذراموجود در انبارريال 63,000,000
تابلو حبل اللهموجود در انبارريال 56,000,000
تابلو حدیث غدیرموجود در انبارريال 63,000,000
تابلو حزب اللهموجود در انبارريال 49,000,000
تابلو خسته دلموجود در انبارريال 56,000,000
تابلو خلاقموجود در انبارريال 49,000,000
تابلو دعای سلامتی امام زمان (ع)موجود در انبارريال 280,000,000
تابلو سخن سختموجود در انبارريال 63,000,000
تابلو سمیعموجود در انبارريال 49,000,000
تابلو سنگ مرقد امام رضاموجود در انبارريال 98,000,000
تابلو سوره اخلاصموجود در انبارريال 49,000,000
تابلو سوره حمدموجود در انبارريال 84,000,000
تابلو شهادتینموجود در انبارريال 56,000,000
تابلو صلواتموجود در انبارريال 49,000,000
تابلو صلوات خاصه حضرت فاطمه زهراموجود در انبارريال 63,000,000
تابلو ضریح امام رضا(ع)موجود نیستريال 49,000,000
تابلو علی ولی اللهموجود در انبارريال 210,000,000
تابلو عمرت چه بود (به دو زبان فارسی و انگلیسی)موجود نیستريال 280,000,000
تابلو قدیرموجود در انبارريال 56,000,000
تابلو كلُّ مَنْ عَلَيهَا فَانٍ‏موجود در انبارريال 53,200,000
تابلو محمد رسول اللهموجود در انبارريال 168,000,000
تابلو مرتضی علیموجود در انبارريال 53,200,000
تابلو مرغ باغ ملکوتموجود در انبارريال 63,000,000
تابلو مصباح الهدیموجود در انبارريال 49,000,000
تابلو نصر من اللهموجود در انبارريال 49,000,000
تابلو هر کجا عشق آیدموجود در انبارريال 86,800,000
تابلو همای رحمتموجود در انبارريال 56,000,000
تابلو والعصرموجود در انبارريال 56,000,000
تابلو ولای علیموجود در انبارريال 56,000,000
تابلو ولایت علی حصنیموجود در انبارريال 56,000,000
تابلو کتاب قرآنیموجود در انبارريال 63,000,000
مرصع کاری
صنایع دستی فلزی
حجم‌های فلزی سنتی
سرباز هخامنشيموجود نیستريال 770,000
شمعدان دیواری آهن با طرح برگ موجود نیستريال 98,000
شير بالدارموجود نیستريال 980,000
شير شاخدارموجود نیستريال 910,000
صندليموجود در انبارريال 11,760,000
قاب آيينه طرح دارموجود در انبارريال 882,000
قوچ کوهيموجود نیستريال 980,000
ماه تولد(1)موجود در انبارريال 352,800
ماه تولد(2)موجود در انبارريال 352,800
ماه تولد(3)موجود در انبارريال 392,000
نخلموجود نیستريال 4,750,000
پنجره اي به حياطموجود در انبارريال 520,000
پوست صورتموجود در انبارريال 434,000
کاسه باداميموجود در انبارريال 798,000
کدخداي ميانهموجود در انبارريال 4,914,000
گاوموجود نیستريال 450,800
گلدان باداميموجود نیستريال 889,000
گلندوگموجود در انبارريال 7,280,000
حکاکی روی فلز
زیورآلات سنتی
ظریف کاری فلزات
قلمزنی
قاب خاتم تدهیب میان فلزموجود در انبارريال 400,000
قاب خاتم میان فلز موجود در انبارريال 916,000
قاب خاتم میان فلز موجود نیستريال 686,000
قاب خاتم نگارگری میان فلز موجود نیستريال 252,000
قاب خاتم نگارگری میان فلزموجود در انبارريال 588,000
قاب خاتم نگارگری میان فلز موجود نیستريال 420,000
مس ‌گری
سه پایه دکور چوبی فلزکاریموجود در انبارريال 3,200,000
صندوق چوبی فلزکاریموجود در انبارريال 6,300,000
صندوقچه چوبی فلزکاریموجود در انبارريال 2,940,000
میز تلویزیون چوبی فلزکاریموجود نیستريال 4,900,000
مشبک فلز
ملیله‌کاری
میناکاری
چاقو سازی
چلنگری
صنایع دستی مستظرفه
تذهیب
تابلو تذهیب در ابعاد 30 در 40 سانتیمتر (طرح بر چهره گل)موجود در انبارريال 840,000
سرمه دان چوبی با نقاشی تذهیبموجود در انبارريال 7,700
صراحی پودر سنگ تمام تذهیبموجود در انبارريال 490,000
جلدسازی
مینیاتور
تابلو سوز دلموجود در انبارريال 4,550,000
تابلو عروجموجود در انبارريال 5,200,000
تابلو قصه گيسوي تورموجود نیستريال 4,550,000
تابلو مينياتور (مي ناب)موجود در انبارريال 6,300,000
تابلو وساطتموجود در انبارريال 11,100,000
تابلو پرده اسرارموجود در انبارريال 5,850,000
نقاشی ایرانی
نگارگري(نماز)موجود در انبارريال 5,880,000
قرآن معطر چرم در قطع رحلی خاتم دار همراه جعبه چرم موجود در انبارريال 15,120,000
کاغذسازی دستی
صنایع دستی چرمی
جلدسازی چرمی سنتی
جادستمالي چرمي مليلهموجود نیستريال 539,000
ديوان حافظ متوسط حکاکيموجود در انبارريال 352,800
ديوان حافظ وزيري نقاشي کوچکموجود در انبارريال 420,000
رحل چرم مليله متوسطموجود نیستريال 980,000
قرآن لب طلا نفیس بزرگموجود نیستريال 2,940,000
قرآن متوسط حکاکيموجود در انبارريال 352,800
قرآن نفيس حکاکي متوسط با جعبهموجود نیستريال 2,380,000
ساخت و تزیین ساز
سراجی سنتی
کيف اداريموجود در انبارريال 6,020,000
کيف جا عکسموجود نیستريال 315,000
کيف جاکارتيموجود نیستريال 68,600
کيف سامسونت اعلا موجود نیستريال 1,960,000
کيف پاسپورتي گردنيموجود نیستريال 764,400
کيف پول زنانهموجود نیستريال 434,000
مصنوعات چرمی
معرق چرم
نقاشی روی چرم
صنایع دستی چوبی
حصیربافی
جا نانی حصیریموجود نیستريال 120,000
جاروی حصیریموجود نیستريال 30,000
زیر داغی حصیریموجود در انبارريال 56,000
زیر داغی حصیریموجود نیستريال 70,000
سبد حصیریموجود نیستريال 60,000
لانه حصیریموجود نیستريال 110,000
کفش حصیری (سواس)موجود نیستريال 120,000
کیف حصیریموجود در انبارريال 35,000
گلدان حصیریموجود نیستريال 35,000
خاتم‌کاری
تخته نرد خاتم6موجود نیستريال 910,000
جا دستمال کاغذی خاتمموجود نیستريال 493,000
جا قلمی 8موجود در انبارريال 378,000
جا قلمی خاتم10موجود نیستريال 190,000
جاقلمی بزرگ خاتم13موجود در انبارريال 588,000
جاقلمی خاتم 9موجود نیستريال 336,000
جاقلمی خاتم14موجود نیستريال 560,000
جاقلمی کوچک 11موجود نیستريال 280,000
جعبه خاتم بزرگموجود نیستريال 1,316,000
جعبه خاتم بزرگموجود نیستريال 1,099,000
جعبه خاتم بزرگ 3موجود در انبارريال 13,188,000
جعبه خاتم شش ضلعیموجود نیستريال 2,184,000
جعبه خاتم متوسطموجود در انبارريال 2,002,000
جعبه خاتم متوسطموجود نیستريال 1,001,000
جعبه خاتم متوسطموجود در انبارريال 938,000
جعبه خاتم متوسط2موجود در انبارريال 8,680,000
جعبه خاتم مربع بزرگموجود نیستريال 1,764,000
جعبه خاتم کوچکموجود نیستريال 588,000
جعبه خاتم کوچکموجود در انبارريال 490,000
جعبه خاتم کوچکموجود در انبارريال 392,000
جعبه خاتم کوچکموجود در انبارريال 196,000
جعبه خاتم کوچکموجود در انبارريال 176,400
جعبه خاتم کوچکموجود در انبارريال 168,000
جعبه خانم بزرگ موجود نیستريال 12,040,000
جعبه و جا قلمی 7موجود نیستريال 462,000
جعبه و جاقلمی بزرگ خاتم15موجود نیستريال 980,000
جعبه و جاقلمی خاتم کوچکموجود در انبارريال 476,000
جعبه وجاقلمی بزرگ خاتمموجود نیستريال 882,000
جعبه چوبی تذهیبموجود در انبارريال 340,200
حجم خاتم حافظیه موجود نیستريال 4,480,000
ساعت خاتمموجود نیستريال 854,000
ساعت خاتم مربعموجود در انبارريال 1,862,000
ساعت خاتم نگارگری موجود نیستريال 1,078,000
ساعت خاتم هشت گوشموجود نیستريال 2,184,000
ساعت خاتم هشت گوشموجود نیستريال 2,450,000
ساعت مربع خاتمموجود نیستريال 1,862,000
ساعت مربع خاتم و میناموجود نیستريال 1,218,000
شطرنج مربع5موجود نیستريال 546,000
شطرنج هشت ضلعی خاتمموجود نیستريال 819,000
شمعدان خاتمموجود نیستريال 2,156,000
فاب خاتم موجود در انبارريال 114,100
فندک خاتم موجود نیستريال 70,000
قاب آیینهموجود در انبارريال 980,000
قاب آیینه خاتم موجود در انبارريال 13,608,000
قاب خاتم موجود در انبارريال 546,000
قاب خاتمموجود در انبارريال 343,000
قاب خاتم با لوح قلم زنی موجود در انبارريال 1,386,000
قاب خاتم تذهیب موجود در انبارريال 658,000
قاب خاتم تذهیب میان فلزموجود در انبارريال 3,024,000
قاب خاتم تذهیب نگارگریموجود در انبارريال 3,276,000
قاب خاتم میان فلز موجود در انبارريال 579,600
قاب خاتم میان فلز موجود در انبارريال 5,684,000
قاب خاتم میان فلز موجود در انبارريال 952,000
قاب خاتم میان فلزموجود نیستريال 744,800
قاب خاتم میان فلزموجود در انبارريال 1,470,000
قاب خاتم میان فلزموجود در انبارريال 3,528,000
قاب خاتم میان فلز موجود نیستريال 548,800
قاب خاتم میان فلزموجود در انبارريال 294,000
قاب خاتم میان فلز بزرگ موجود در انبارريال 6,552,000
قاب خاتم میان فلز بزرگ موجود در انبارريال 7,056,000
قاب خاتم میان فلز بزرگموجود در انبارريال 9,212,000
قاب خاتم نگارگریموجود در انبارريال 2,184,000
قاب خاتم نگارگری موجود در انبارريال 1,092,000
قاب خاتم نگارگریموجود در انبارريال 1,019,200
قاب خاتم نگارگریموجود نیستريال 756,000
قاب خاتم نگارگریموجود در انبارريال 10,584,000
قاب خاتم نگارگریموجود در انبارريال 1,108,800
قاب خاتم نگارگری موجود نیستريال 882,000
قاب خاتم نگارگریموجود در انبارريال 672,000
قاب خاتم نگارگریموجود نیستريال 560,000
قاب خاتم نگارگریموجود در انبارريال 372,400
قاب خاتم نگارگری 10*46موجود در انبارريال 655,200
قاب خاتم نگارگری بزرگموجود نیستريال 4,788,000
قاب خاتم نگارگری بزرگموجود در انبارريال 1,372,000
قاب خاتم نگارگری کوچک موجود در انبارريال 372,400
قاب خاتم پلاک میناموجود نیستريال 5,096,000
قاب خاتم گل و مرغموجود در انبارريال 579,600
قلمدان خاتم موجود در انبارريال 308,000
گلدان خاتمموجود نیستريال 1,820,000
خراطی
تخته نردموجود نیستريال 6,272,000
تخته نردموجود نیستريال 1,764,000
عصای خراطیموجود در انبارريال 882,000
عصای چوبیموجود در انبارريال 700,000
سوخت روی چوب
تابلوی سوخت چوبموجود نیستريال 6,370,000
تابلوی سوخت چوبموجود نیستريال 770,000
قواره بری
سرویس خواب شش تیکهموجود نیستريال 28,000,000
قاب آیینه فلزکاریموجود در انبارريال 1,148,000
قاب آیینه فلزکوبموجود در انبارريال 2,380,000
قاب آیینه چوب فلزکاریموجود در انبارريال 1,372,000
قاب آیینه چوبی فلزکاریموجود نیستريال 1,120,000
میز تلفن چوبی فلزکاریموجود نیستريال 4,690,000
کنسول و قاب آیینه چوب فلزکوبموجود در انبارريال 15,470,000
کنسول چوبی فلزکاریموجود نیستريال 4,900,000
محرق چوب
تابلوی معرق کوچکموجود در انبارريال 2,352,000
معرق منبت
معرق چوب
تابلو معرق وان یکادموجود در انبارريال 6,000,000
تابلو معرق وان یکادموجود نیستريال 4,900,000
تابلو معرق چوب (امید)موجود در انبارريال 29,500,000
تابلو معرق چوب (مینیاتور)موجود در انبارريال 5,100,000
تابلو معرق چوب (گل رز)موجود نیستريال 2,940,000
تابلو معرق چوب (گل)موجود در انبارريال 1,490,000
تابلو معرق چوب(طبیعت بی جان)موجود در انبارريال 18,000,000
منبت چوب
تابلوی منبت دایرهموجود در انبارريال 910,000
پیکرتراشی
کنده‌کاری
کپو‌بافی
گره‌چینی
نساجی سنتی
ترمه‌بافی
بقچه شاه عباسي آبيموجود نیستريال 1,470,000
بقچه شاه عباسي زرشکيموجود نیستريال 1,470,000
بقچه شاهکارموجود در انبارريال 2,093,000
بقچه نفيس آبي موجود در انبارريال 1,470,000
بقچه نفيس قرمزموجود نیستريال 1,470,000
بقچه نفيس قهوه اي موجود در انبارريال 1,470,000
بقچه نفيس کرم رنگموجود در انبارريال 1,470,000
بقچه کوروشموجود در انبارريال 1,372,000
جعبه قرآن ترمه متوسط موجود نیستريال 1,225,000
روميزي تافته تکه دوزي زرشکيموجود در انبارريال 3,276,000
روميزي رانر تافته تکه دوزي زرشکيموجود در انبارريال 4,550,000
روميزي طرح ژورنال تافته ترمهموجود در انبارريال 5,824,000
وان يکاد آبي موجود در انبارريال 686,000
چهار تکه رانر شاه عباسيموجود در انبارريال 1,918,000
چهار تکه رانر شاه عباسي قرمزموجود در انبارريال 1,918,000
جاجیم‌بافی
حوله‌بافی
سجاده‌بافی
شعربافی
نوار بافی
هنرهای وابسته به معماری
گچ بری سنتی
گل بری
پوشاک سنتی
لباسهای محلی
لباس اهوازموجود نیستريال 2,925,000
لباس بختياريموجود در انبارريال 2,925,000
لباس شاهسونيموجود در انبارريال 2,925,000
پوستین‌دوزی
پیشه‌های سنتی
گلابتون‌دوزی
چاپ‌های سنتی
قلمکار
ساک قلمکارموجود در انبارريال 110,000
کلافه‌ای (باتیک)
روسري 160*160 ابريشم خالصموجود نیستريال 529,200
شال روسري 160*160 ريشه دار موجود نیستريال 588,000
شال گردن 150*45موجود نیستريال 147,000
(خالی)
 
واحد پول :
وبلاگ / اخبار
Jan 1st, 2011
عضویت در خبرنامه ایمیل (وبلاگ):
یا RSS 2.0
زبان
English  Farsi